Figyelem, figyelem!

A mindennapok során gyakran tapasztaljuk, hogy a gyermek figyelme könnyen elkalandozik, nem képes befejezni, amit elkezdett, képtelen koncentrálni folyamatos figyelmet igénylő feladatokra. A három fő területe a megfigyelő képesség; a figyelem tartóssága és koncentráció; a figyelem megosztása. A figyelem kísérőjelenség, megjelenik más képességterületen is.  Az ismeretek, információk elsajátítását, feldolgozását teszi pontosabbá az érzékelés által, mindenre kihatással van, éppen ezért fontos, hogy idejében észrevegyük és hangsúlyt fektessünk e terület fejlesztésére. Tegyük ezt címkézés nélkül, észrevétlenül, játszva. A gyermekek csak akkor tudnak valamit valóban alaposan, jól elsajátítani, ha tervszerűen meg is figyelik az egyes dolgokat, jelenségeket, folyamatokat. Ezért mondhatjuk el, hogy a figyelem és észlelés fejlesztése gyakorlatilag nem választható el egymástól.

Miért nem figyel ez a gyerek?

Nagyon sok oka lehet, ha a gyerek nem figyel otthon vagy órán. A miértek megtalálására a válasz szakember feladata. Ha az alábbi tüneteket vesszük észre a gyermeken kérjünk segítséget:

 1. Gyakran nem tudja befejezni, amit elkezdett.
 2. Gyakran nem figyel oda.
 3. Figyelme könnyen elterelhető.
 4. Képtelen koncentrálni folyamatos figyelmet igénylő feladatokra.
 5. A játék sem tudja lekötni, nem tud tartósan játszani egy játékot.

Figyelemfejlesztő feladatok

Nagyon fontosnak tartom sok más terület mellett a figyelemfejlesztést is, mivel erre a képességre az élet minden területén szükség van. Érdemes otthon és iskolában is becsempészni a mindennapokba. Néhányat szeretnék veletek megosztani, bízva abban hasznát veszitek. Ezek a játékok otthon és iskolában egyaránt játszhatók, tovább fejleszthetők. 

A gyerekek nagyon szeretnek telefonnal különböző okos kütyükkel játszani. Használjuk ki ezeket az eszközöket.

 1. Mit hallasz? Telefonnal vegyél fel háztartásban hallható hangokat. Pl. mosógép, hajszárító, vízcsobogás, turmixgép, óraketyegés, villanyborotva stb. A gyerek azonosítsa be minek a hangját hallja. Később lehet utcán hallható zajokat felvenni. Nagyon fogják szeretni. Ha már nagyobb a csemete ő is rögzíthet hangokat és mi találjuk ki, hogy mit hallunk.

Amit fejleszt: akusztikus percepciós figyelem

 1. Tapsolj, dobbants!

A gyerekeknek interaktív táblán vagy írásvetítőn kivetítjük az alábbi képet. Figyeljék meg és a képek alapján játsszák le az adott sort. Ha nincs egyikre sem lehetőség táblára, lapra lerajzolhatjuk, hogy a gyerek lássa a képeket. 

A tenyérnél tapsoljanak. Ahol egy cipő van egy lábbal, ahol kettő két lábbal dobbantsanak.

Ha már jól megy, csukott szemmel folytassák a ritmust!

Amit fejleszt: emlékezet, szem-kéz koordináció, vizuális, akusztikus percepció, szerialitás, megfigyelő képesség.  (A figyelem terjedelme emlékezeti feladatoknál az életévek számának felel meg, tehát 5 éves gyermek 5 dolgot tud felismerni, vagy felidézni. Felnőttkorban a figyelmünkkel egy adott pillanatba kb. 7+-2 tárgyat tudunk befogni. Ez a szám megegyezik a rövid idejű memória kapacitásával.)

1.          
2          
3          
4          

A feladatok az elemek számával, az ingerközeg bonyolultságával, a ráfordított idővel, az ismétléssel könnyíthetők vagy nehezíthetők.

 1. Pálcika-játék

Az előző cikkemben említett zsebes dobókocka oldalaiba pálcikákról készített alakzatokat helyezünk. A kigurított formát rakják ki a gyerekek a saját pálcikáikból. Figyeljenek a színekre, formákra. Ugyanolyan legyen a megépített forma, mint a dobókockán látható. Ezt szintén nehezíthetjük vagy könnyíthetjük, először egy színt használunk majd, többet. Ha már jól megy, emlékezetből építsék meg a kigurított formát. A gyerekek egymás hátára rajzoljanak alakzatot és azt építsék meg pálcikákból jó kis páros munka. 

Amit fejleszt: forma- és színészlelés, megfigyelőképesség, kinesztétikus érzék, emlékezet,  térpercepció

 1. Királyi kocsikázás

Székekből berendezünk  egy virtuális hintót, aminek minden egyes eleme egy-egy gyerek. Konkrétan a következőkre van szükség :

 • lovak (2 vagy 4) ,
 • kocsis,
 • kerekek 4 (minden kerék külön gyerek jobb első-hátsó, bal első-hátsó)
 • királynő,
 • király

A játék menete: Felolvassuk a mesét, és aki a szerepének megfelelő nevet hallja, feláll és azonnal leül. Mikor a “kocsi” szó elhangzik, mindenkinek fel kell állni, aki a kocsihoz tartozik. Az erdőt azok a gyerekek alkotják, akik nem szívesen szerepelnek, nekik akkor kell felállni és leülni, ha az erdő szót hallják. Ezzel a játékkal az egész osztályt bevonhatjuk a játékba. 

Amit fejleszt: beszédértés, auditív figyelem, figyelem tartóssága, szociális képesség fejlesztése

A mese szövege:

Egyszer volt, hol nem volt élt egyszer egy király és egy királyné. Egy szép napon úgy döntöttek, hogy tesznek egy utazást az erdőbe. Így szólt a királyné a királyhoz

– Királyom, drága királyom, egyetlen királyom, hűséges királyom, szeretett királyom! Hívasd a kocsist, a mi hűséges kocsisunkat!

A kocsis megjelent a király előtt és a király így szólt hozzá.

– Kocsisom, drága kocsisom, egyetlen kocsisom, hűséges kocsisom, szeretett kocsisom! Fogd be a lovakat a kocsi elé, mert a királyné az én hűséges királyném és én a király ki akarunk menni az erdőbe.

A kocsis lement az istállóba, előhozta a lovakat és befogta a kocsi elé. Ezután a király és a királyné felszálltak a kocsira. Akkor a királyné azt mondta a királynak.

– Drága királyom, egyetlen királyom, hűséges királyom kérdezd meg a kocsist, a mi hűséges kocsisunkat, hogy a lovaknak elegendő zabot adott-e. Erre a király odakiáltott a kocsisnak.

-Kocsisom, hé kocsisom, én drága kocsisom, jól megetetted a lovakat?

 Erre a kocsis így válaszolt.

-Igen királyom, egyszer bőségesen.

A kocsis felült a bakra, ostorával a lovak közé csapott és az egész kocsi elindult.

Kis idő múlva a királyné így szólt a királyhoz.

-Királyom, drága királyom, egyetlen királyom, hűséges királyom, szeretett királyom! Az az érzésem, hogy a bal hátsó vagy a bal első kerék imbolyog. Ezen kívül billeg a jobb első kerék is. Erre a király odakiáltott a kocsisnak-

– Kocsisom, hé kocsisom, drága kocsisom, hűséges kocsisom, szeretett kocsisom! Állítsd meg a lovakat és nézd meg a két első és a bal hátsó kereket. De legjobb, ha átnézed az egész kocsit.

A kocsis leszállt a bakról, megnézte a bal első, jobb hátsó, bal hátsó és jobb első kereket. Azután megszemlélte a lovakat majd az egész kocsit. Amíg átnézte a kocsit, először a jobboldali lónak majd a baloldali lónak adott inni és így szólt a királyhoz.

– Királyom, egyetlen királyom, hűséges királyom, szeretett királyom az egész kocsi, minden rendben van, folytathatjuk utunkat.

 A kocsis újra a bakra ült, a lovak közé csapott és elérkeztek az erdőbe.

A király és a királyné elindultak egy gyönyörű ösvényen, hogy megcsodálhassák az erdő szépségeit.

Egyszer így szól a kocsis.

-Királyom, drága királyom, egyetlen királyom, hűséges királyom, szeretett királyom! Lassan indulni kellene, mert éhesek a lovak.

-Jól van, hűséges kocsisom már megyünk is én a király és a királynő.

A király és a királynő visszaindultak az erdőből a kocsihoz. A kocsis, a királynő és király mentek tovább. Már későre járt az idő, amikor megszólalt a királynő

-Drága jó királyom ideje lenni visszamenni a palotába, mert egyre sötétebb lesz az erdőben, még a végén eltévedünk.

Így aztán a kocsis, a király a királynő elhagyták az erdőt visszamentek a palotába, és boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Derűs órákat kívánok nektek, sok-sok örömmel, szeretettel fűszerezve!