Diszlexia

A prevenciós lényege a tünetekben megjelenő hiányosságok fejlesztése, korrigálása. A diszlexia rendezése, reedukációja annál eredményesebb, minél korábban kezdjük meg. Meixner Ildikó szerint: „ A diszlexia viszonyfogalom: a gyermek, a vele szemben jogosan támasztott igények ellenére lényegesen elmarad az olvasás – írás megtanulásában. – Ez, azt is jelenti, hogy neki sokkalta több időre és gyakorlási anyagra van szüksége, mint egy átlagosan olvasó gyereknek.” A legideálisabb az, ha a diszlexia-veszélyeztetettséget az olvasástanítást megelőzően megállapítjuk és a gyermeket diszlexia-prevencióban részesítjük. Ezzel megakadályozhatjuk:

● a helytelen olvasási szokások (homogén gátlások, gyakori ismételgetés, a hangos olvasás suttogott betűzéssel való megelőzése) kialakulását
● a gyermek motivációjának elvesztését
● másodlagos magatartászavarok, neurotikus tünetek (fejfájás, gyomorfájás, hányinger, bohóckodás, szorongás stb.) kialakulását.
● A diszlexiások olvasástanítására a szintetikus, módszer a legmegfelelőbb, amely a magyar nyelv erősen fonematikus írásrendszerére nagyon jól alkalmazható.

Óvodáskorú gyermekek esetén a diszlexia prevenció célja az olvasáshoz szükséges részképességek kialakítása, fejlesztése.

Bizonyos részképességek fejletlenségére már az 5-6 éves gyermekek tevékenysége során felfigyelhetünk. A szülő is fel tudja ismerni azokat a hiányosságokat a gyermek játéktevékenysége, mozgása, beszéde során, amelyek utalhatnak bizonyos képességek hiányára, fejletlenségére. A logopédus a gyermek 5 éves kora körül nagy bizonyossággal meg tudja mondani, hogy a gyermek veszélyeztetett-e a diszlexia kialakulásával kapcsolatban.

Szembetűnő problémák lehetnek:

● nagy mozgások összerendezetlensége – labilis járás, futás, egyensúlyvesztés
● bizonytalan tájékozódás saját testen utánzásos és szöveges utasítás alapján, irányok tévesztése
● finommozgás összerendezetlensége, papírhajtogatás, gyurmázás, gyöngyfűzés, rajzolás
● fejletlen ritmusérzék, ütemes tapsolás, ütemes járás hiánya
● beszéd, gondolkodás, figyelem, emlékezet hiányosságai

A korai felismerés lehetővé teszi a korai fejlesztést, melynek során játékos tevékenységek sorozatában valósítjuk meg a részképességek fejlesztését.

Diszlexia reedukáció

A diszlexia, egy olyan sajátos olvasási zavar, melyre jellemző, hogy a gyermek olvasási teljesítménye jelentősen elmarad a korának és az intelligenciájának megfelelően elvárható szinttől.

Az olvasás hibái közé tartoznak többek között a betűtévesztések, (hasonlóságon alapuló, pl. f-t, g-k), betűkihagyások, betűbetoldások, szótagkihagyások, szótagbetoldások, fordítások, pl. betűk szintjén b-d, u-n, szótagok, szavak szintjén betűsorrend megfordítása, kezdő olvasóknál a betűk olvasásának súlyos megkésése. Tünetként szerepel emellett az olvasás tempójának lassúsága és a szövegértés problémája.

Írásban gyakoriak a helyesírási hibák, hosszú-rövid tévesztések, egybe-különírási gondok, betűkihagyások, felcserélések, betoldások, a mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjelek nem megfelelő használata. A diszlexiás gyermek írása többnyire csúnya, sokszor szinte olvashatatlan. Mindezek mellett még jellemző, hogy a szűk terjedelmű emlékezet miatt tollbamondásnál a szöveg hiányos leírásával, valamint szórendváltoztatással is találkozhatunk.

A reedukáció alapelvei: az aprólékosan felépített fokozatosság, a betűtanításnál a hármas asszociáció (a betű vizuális képe, a hang akusztikus képe és a hang beszédmotoros képe), a homogén gátlás kialakulásának megelőzése (a vizuálisan, ill. a fonetikailag hasonló betűknél), sokoldalú és dinamikus gyakoroltatás, a hibák azonnali javítása és a szorongás oldása. (Meixner, 1995).

Fejlesztőpedagógusként, szülőként azt mondom, fontos odafigyelnünk a jelekre, meghatározó a megelőzés, valamint hogy időben meg lehessen kezdeni a fejlesztést, de a túlzott aggodalom, a problémák eltúlzása is akadályozhatja, szorongóvá teheti gyermekeinket.

Sajnos tényleg aggasztóan nagy arányban találkozunk „diszes” gyerekekkel, de egyre jobban ismerjük e zavarok természetét, hátterét, így egyre hatékonyabban, egyre több remek módszerrel javíthatunk a nehézségeken.