AIT/FST

A Hallási Figyelem Fejlesztő Tréning, a Dr. Guy Berard által kifejlesztett Auditory Integration Training, rövidítve: AIT. Egy nemzetközileg elismert hallásterápia, amely eredményesen alkalmazható a hallási figyelem problémákkal – a beszédproblémákkal, a tanulási zavarral küzdők és autisták esetében is -, gyermek (3 éves kortól) és felnőtt korban egyaránt. Az AIT terápiát Rosalie Seymour terapeuta közvetlenül Dr. Guy Berard professzortól sajátította el. A több éves közös munka után Rosalie kidolgozta a módszer számítógépen végezhető változatát, a Filtered Sound Traininget, az FST-t. így sikerült a hallásterápiát könnyebben elérhetővé tennie sokak számára. AIT-FST terapiát közvetlenül Rosalie-től tanultam meg.

A gyengébb beszédészlelésnek, beszédértésnek, hallás utáni szövegértésnek, egyes beszédhibáknak, memória gyengeségnek, figyelmi és magatartási problémáknak, valamint iskolásoknál mindezek mellett az olvasási, írási nehézségnek az egyik oka az auditív feldolgozás zavara lehet, akár ép hallás mellett. Az ép hallás pusztán lehetőség arra, hogy a magasabb szintű feldolgozás ( nyelvi, auditív) jól működjön.

A Hallási Figyelem Tréning (Filtered Sound Training) egy speciális, intenzív zeneterápia, ami a központi idegrendszer masszázsát végzi. Fejlődésben való eltérések, tanulási problémák esetén terápiaként alkalmazható, és egyúttal más fejlesztések, logopédiai foglalkozások megalapozására, kiegészítésére is szolgál. A gyermek egész viselkedésére, fejlődésére pozitív hatással lehet.

A hallási tényező

A hallási problémák alkotják a következő közös tényezőt. Az iskolai teljesítmények specifikus fejlődési zavaraira általában jellemző (90 %-ban), hogy az anamnézis beszámol ismétlődő fülgyulladásokról, felső légúti gyulladásokról, allergiáról, amelyek mind befolyásolják a hallást. Továbbá, az autisták 90%-nak is ugyanilyen problémáik vannak.

Ép hallás

Az egészséges hallószerv és az ép hallás nélkülözhetetlen alapja a külvilágból érkező hangingerek pontos észlelésének, a hallottak pontos feldolgozásának. Normál esetben az emberi fül 20-20000 Hz tartományt képes hallani. Hallásvizsgálatkor a 125-8000 Hz tartományt szokták vizsgálni. 0-30 dB közötti értéknél ép hallásról beszélhetünk, de az ideális a 0-10 dB-es hallás. 10-30 dB közötti jelölésnél már az auditív feldolgozásban eltérés lehet, aminek vizsgálata audiológus által végzett mérésekkel és kiegészítő gyógypedagógiai felméréssel ideális, mivel a kettő együtt adja a legmegbízhatóbb eredményt.

Ez azt jelenti, hogy a normál keretek közti hallás nem feltétlenül jelent jó hallást. Ha fülünkbe dugjuk az ujjunkat, akkor kb. 15 dB-lel csökken a hallásunk.

Ha egy felnőtt veszít a hallásából ennyit, az nem jelent túl nagy problémát, hiszen rendelkezik annyi ismerettel, hogy a homályos részeket pótolni tudja. De a gyermekeknél más a helyzet, hiszen ők most tanulják csak a szavakat, azok hangjait és jelentését. A gyermek még csak most fedezi fel az auditív környezetet, most tanul meg figyelni, hallás útján ismeretekre szert tenni. Ezért van szüksége ép auditív rendszerre és jó működésre, ami lehetővé teszi az auditív információ feldolgozását.