NILD terápia

Az első blokk a legkomplexebb központi technikák (Ritmikus Írás, Morze, Matek blokk, Diktálás és szövegértés, Kulcs Könyv), amelyek több idegrendszeri funkciót fejlesztenek egyszerre; valamint külön részképességet fejlesztő kiegészítő technikák intenzív kognitív fejlesztéssel.

Kiegészítő technikák Pitagorasz, Mozaik, Gyűszű, Testkép, Figyelj rám!, Auditív szövegértés, Auditív memória, Olvassunk!

A NILD Terápia a különböző tanulási/kognitív képességeket fejlesztő, komplex terápia. A terápiát egy komplex vizsgálat előzi meg, ahol feltárulkoznak a kognitív erősségek és gyengeségek. AZ OPTIMÁLIS TERÁPIA HETI KÉTSZER 80 PERCben valósul meg. A technikák fejlesztik a vizuális (látási), auditív (hallási) és taktilis (tapintási) észlelést, az olvasás technikáját, a szövegértést, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészséget, a matematikai gondolkodást és a számolási készséget, a kritikai és kreatív gondolkodást. Lehetőség szerint bevonjuk a szülőket is a fejlesztő folyamatba, hogy a szülő, mint mediátor – és nem mint terapeuta – szintén részese lehessen a gyermek fejlődésének. A hatékony fejlődés érdekében célzott kérdezéstechnikával, speciális eszközök alkalmazásával segítjük a gyermeket az információ hatékony feldolgozásában. A gyermek a terápia során megkapja azt az egyéni odafigyelést, azt az ösztönző, biztonságot nyújtó környezetet, ahol bátran megnyilvánulhat.

5 éves kortól kezdve minden korosztály számára alkalmazható. Az eszközök és a technikák lehetővé teszik a sérült vagy gyenge funkciók hatékony mediálását.

A technikák hatékonysága Lurija és Vigotszkij munkájának eredményei.