Mikor gondoljon a szülő és a pedagógus a Hallási Figyelem Tréningre, mint segítségre?

A Tréning a gyermek alábbi tünetei, problémái esetén jelenthet segítséget:

● 3 éves korban még nem beszél a gyermek.
● Gyakori középfülgyulladás, felső légúti megbetegedés a beszédtanulás időszakában. – következményes iskolai nehézség
● A szóbeli utasításokat nehezen követi, azokra nem vagy megkésve reagál.
● Az elhangzottakat ismételni kell, ahhoz, hogy megértse vagy a közléseket gyakran félreérti. Gyakran visszakérdez: „Micsoda?”
● Hallás után nehezen tanul. Nehezen ismétel meg mondatokat, nem szeret verset, mondókát mondani.
● Nehezen, lassan tudja kifejezni magát. Nyelvi nehézségei vannak.
● Nem beszél, vagy beszédhiba miatt logopédushoz járt/jár.
● Hallás utáni információra nem tud tartósan figyelni, álmodozik, figyelme elkalandozik.
● A hallottakat szinte azonnal elfelejti.
● A legkisebb zaj is könnyen eltereli a figyelmét.
● Csoportban, tömegben romlik a teljesítőképessége, elfárad.
● A zajok zavarják, fülét befogja. Még mások előtt felfigyel hangokra. Megriad hangoktól, ami másokat nem zavar.
● Csak hangos zene mellett tud a munkájára koncentrálni vagy éppen a csendet, nyugalmat keresi.
● Olvasási, írási, nyelvtani problémái vannak. A beszédhang megkülönböztetés és a hang-betű megfeleltetés nehézséget okoz.
● Viselkedésével, magatartásával, túl mozgékonyságával terheli a környezetét vagy éppen szociálisan visszahúzódó.

A Hallási Figyelem Fejlesztő Tréning végzése javasolt még:

● megkésett beszédfejlődés;
● beszédészlelési, beszédértési zavarok;
● beszédhibák;
● autizmus;
● diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia;
● hiperaktivitás; magatartás és figyelemzavar
● megkésett mozgásfejlődés;
● egyensúlyzavarok esetén.

A Tréning után várható pozitív változások:

● javuló figyelem-összpontosítás;
● jobb beszédértés; javuló hallási felfogóképesség, verbális memória;
● beszédhiba esetén gyorsabb logopédia fejlődés, érthetőbb, grammatikusabb beszéd,
● beszédindulás;
● csökkenő hallási érzékenység;
● javuló írás ( tollbamondás), olvasás;
● javuló szociális készségek;
● nő az érzelmi megnyilvánulások kontrollja
● normalizálódó izomtónus;
● javuló szem-kéz és mozgáskoordináció;
● javuló egyensúly.
● A Tréning 3 éves kortól végezhető.

A Tréning tartalmazza:

10 napos zeneanyag meghallgatását, monitorozást.
Tréning után 10. napi és 4. vagy 6.havi kontrollt.
Hat hónapon át való nyomon követést ( monitorozást).
Szükség szerint kiegészítő fejlesztő feladatokat.
Szükség szerint más szakemberekkel való konzultálást.
A felmérés, Tréning eredményének írásba foglalását.

A Tréning lényege:

A randomizált zeneanyaggal a hallási figyelmet fejlesztjük, miközben a hangerő intenzitásának fokozatos növelésével az egész auditív feldolgozó rendszer ( agy) masszázsát végezzük.

A Tréning előtt megbeszélés alapján fülészeti vizsgálat ( szabad hallójárat és ép dobhártya.) Objektív vizsgálat: Tympanometria = (dobüregi nyomás és stapedius reflex) szükséges.

A Tréning a gyermek egyéni beállításaival, kizárólag az FST terapeuta felügyelete, irányítása mellett végezhető.

Átmeneti mellékhatás a 10 napos zenehallgatás alatt, ritkán az azt követő két hétben fordulhat elő. A jótékony hatás már a Tréning alatt és közvetlen utána is érezhető, de a maximális hatás kb. a tréning után 3-4 hónappal várható.

Előfordulhat, hogy a sikeres Tréning után a probléma visszatér. Ilyenkor 6-9 hónap elteltével a pozitív hatás stabilizálása érdekében a gyermek aktuális állapotának megfelelő beállítások mellett ismételhető meg.

Az eddig tapasztalatok alapján beszédproblémák, hallási figyelem/beszédértési problémák esetén elegendő egy kezelés (10 nap), súlyosabb „diszes”tünetek, autizmus spektrumzavar esetén a szenzoros érzékenység változásai miatt akár több kezelésre is szükség lehet.

A Tréning szülővel való szoros együttműködésben történik:

A Tréning előtt szülőtől részletes anamnézist veszünk fel gyermeke fejlődéséről, problémájáról…

A felmérésre egy hétnél nem régebbi negatív gégészeti leletet ( ép dobhártya kép, normál dobüregi nyomás, ép garat képletek), valamint objektív vizsgálat eredményét: tympanometria szükséges magukkal hozni.

A szülő egy tünetlapot tölt ki, mely pontértékekkel is megerősíti a tréning szükségességét és összehasonlítási alapot ad – a hétköznapokban tapasztalható változásokon túl- a tréning után négy vagy 6 hónappal ismét kitöltendő tünetlap pontértékeivel.

A zenehallgatás tíz napja alatt a szülő egy naplót vezet a gyermekénél tapasztalt változásokról. A Tréning ideje alatt, illetve az azt követő három hónapban TILOS: hangos, zajos környezetben tartózkodni (sportmérkőzés, koncert, valamint fülhallgatón keresztül zenét hallgatni.

A 10 napos tréninget megszakítani, azt menet közben abbahagyni nem, vagy csak nagyon kivételes esetben a terapeutával való egyeztetést követően szabad.

A 10 napos tréning alatt mozgásterápia, más idegrendszerre ható terápia nem végezhető.

Gyakran ismételt kérdések/AIT/FST I.E.L.P. auditív problémák listája