Mire érdemes odafigyelni óvodásoknál

Ha az alábbi tünetekből legalább három a gyermekére illik, akkor lehet valamilyen problémára gyanakodni. Ebben az esetben keress fel minket, kérj szakmai tanácsot!

● A nagymozgások nem jól koordináltak: általános mozgásokban ügyetlenség, mint pl.: futás, lépcsőn járás, mászókázás, hintázás, biciklizés, ugrálás koordinálatlan/ügyetlen, gyakran elesik – még a saját lábában is, nem szeret mozgásos játékokban részt venni.
● Rugalmasság és egyensúly problémák.
● A finommotoros koordináció, szem-kéz koordináció zavara: az önkiszolgálás nehezen megy (gombolás, zipzár használata, cipőkötés), a tárgyaknak mellényúl, ujjaival feszesen manipulál, bizonytalanul fog, összeroppant tárgyakat.
● Öltözködési problémák: a ruhák sorrendje nem megfelelő, a zokni felhúzása nehéz, nem megy a cipőkötés.
● Kialakulatlan dominancia: hol jobb, hol bal kezét használja.
● Kétkezesség vagy átszoktatott kezesség.
● Irányismeret zavara: jobb-bal oldal megkülönböztetése térben, síkban, saját testen.
● Sor/sorozatalkotás problémája (szerialitás).
● A ritmusérzék gyengesége (nincs kialakult, harmonikus belső ritmus).
● Téri tájékozódás zavara: pl.: lakásban, óvodai csoportban való eltévedés.
● Testséma zavara- testrészek, ujjak ismeretének zavara.
● Időbeli tájékozódás zavara.
● Megkésett beszédfejlődés.
● Szűkös szókincs.
● A spontán beszéde tőmondatos vagy bőbeszédű vagy monoton.
● Nem szereti a meséket, verseket: beszédészlelési és/vagy megértési probléma
● Hallási percepció/észlelés zavara: hallási ingerek rossz elemzése, a sorrendiség érzékelésének zavara, idői orientáció/ritmus zavara.
● Vizuális percepció/észlelés zavara.
● Kialakulatlan feladattudat.
● A figyelem elégtelen/rövid ideig való fenntarthatósága.
Iskolásoknak Iskolaérettség kritériumai