Képes Vagy Rá! coaching szemléletű iskola-előkészítő

Mi, szülők nagy felelősséggel bírunk gyermekeink jövőjét illetően. Mindannyian azt szeretnénk, ha gyermekünk jól érezné magát a kortárs közösségben, ha örömmé válna számára az iskolai tanulás, s ha sikeres is lenne a tanulásban. Azonban a legfontosabb az, hogy gyermekeink pozitív önértékelésű, jól kommunikáló, együttműködni tudó és az életet szerető felnőtté váljanak. A boldog, kiegyensúlyozott életnek ezek az alapjai.

A Képes vagy rá coaching szemléletű iskola-előkészítő program hat területre terjed ki, amelyek egymásba fonódása, együttes gyakorlása fejleszti azokat a kognitív, emocionális, szociális képességeket, amelyek az iskolára való hatékony felkészítést és beilleszkedést segítik. Ezek a területek a következők: akusztikus észlelés, vizuális észlelés, testséma, tér és időészlelés, érzelmi képesség, kommunikációs képesség. A program célja: olyan holisztikus szemléletet átadása, aminek segítségével cselekvő, gondolkodó, helyes megküzdési stratégiákat megismerő, kellő önismerettel rendelkező gyermekek nevelkednek. A program során alkalmazott főbb módszerek: pozitív pszichológiai és pedagógiai szemlélet, coaching technikák, Meixner módszer, GMP. A program célja, hogy speciális részképességekre fókuszálva intenzív fejlesztést érjünk el. Mindezt játékos és élvezetes módon, hogy majdan az iskolai tanulás, a gondolkodás, az önkifejeződés magas szintűvé váljon.

A foglalkozások nagyon változatosak, 10-15 perces váltással mindig új tevékenység, új játékos feladat jelenik meg. Saját fejlesztésű eszközökkel dolgozunk, valamint mese-feldolgozás, mozgás, kísérlet, érzelmi intelligenciát fejlesztő feladatok tarkítják a foglalkozásokat. Mindegyik tevékenység kissé rendhagyó és specifikus, az írást, olvasást, számolást alapozó funkciókra, a szövegértés, az önbizalom, empátiás képességek fejlesztésére is fókuszálnak.

A gyerekek nagyon élvezik a foglalkozásokat, s annak ellenére, hogy sok dologgal foglalkozunk rövid időn belül, mégsem fáradnak el. Ennek oka a játékosság és az érdekes kihívások a képes vagyok rá érzés megtapasztalása.

Az óvodai foglalkozások az iskolakészültségre, valamint a szövegértés fejlődésére fókuszálnak.