GOH – GMP diagnosztika

GOH – GMP diagnosztika – A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata

A gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési folyamatai a GMP-diagnosztikával vizsgálhatók. Ezt a tesztrendszert Gósy Mária fonetikus, nyelvész, pszicholingvista (tudományos tanácsadó, illetve tanszékvezető egyetemi professzor) fejlesztette ki 1984 és 1988 között. Az eljárás sztenderdizált, így a magyar anyanyelvű gyermekek beszédfeldolgozási folyamata megítélhető, minősíthető, és az eredmények alapján a terápia megtervezhető. 3 és 13 éves kor közötti gyermekek vizsgálatára alkalmas (bizonyos esetekben fiatalabbak és idősebbek részleges tesztelése is elvégezhető a diagnosztikával). A kapott adatok alapján a beszédfeldolgozás tesztelt működései jól jellemezhetők, ezáltal a tipikus fejlődési szint megbízhatóan elkülöníthető az elmaradottól, a zavart folyamattól. Ezt a diagnosztika életkorspecifikus értékei teszik lehetővé.

Kiknél érdemes a GOH- GMP diagnosztikát elvégezni?

Prof. Dr. Gósy Mária több évtizedes kutatásaival igazolta, a mai gyerekek kb. 60 %-ának a beszédészlelése és beszédértése több részképesség esetében elmarad az eredményes iskolai tanulás szempontjából elvárttól. A beszédészlelés és -megértés rejtetten működik, ezért sokszor későn derül ki, hogy mi áll a tanulás vagy viselkedési problémák hátterében. A kudarcok megelőzése érdekében még iskolába lépés előtt 4-5 éves korban ajánlott elvégezni ezt a vizsgálatot.
Különféle jelzések utalhatnak a részfolyamatok zavarára, például a tartós beszédhiba, ép hallás melletti figyelmetlenég, a mesehallgatás kerülése, magatartási, viselkedési „problémák”, a gyermek nem tudja az utasításokat követni gyakran félreérti a hallottakat, verstanulási nehézség, gyakori visszakérdezés.

A GMP diagnosztika tesztjei

A diagnosztika 20 tesztet tartalmaz, közülük 15 az óvodás és 18 az iskolás gyermekek vizsgálatára szolgál. A tesztfelvétel sorrendjét minden esetben a vizsgált gyermek életkorához, pszichés állapotához szükséges igazítani.

A GOH-GMP diagnosztika felépítése

 • Beszédhallás vizsgálat
 • Mondatazonosítás zajban
 • Szóazonosítás zajban
 • Szűkfrekvenciás mondatok azonosítása
 • Gyorsított mondatok azonosítása
 • Természetes mondatok azonosítása
 • Vizuális észlelés vizsgálata
 • Rövid idejű verbális memória vizsgálata
 • Rövid idejű vizuális memória vizsgálata
 • Szeriális észlelés vizsgálata
 • Szótalálás vizsgálata
 • Szövegértés vizsgálata
 • Kézdominancia vizsgálata
 • Beszédészlelésének vizsgálata
 • Szintetizálási működés vizsgálata
 • Mondatértés vizsgálata
 • Beszédhang-differenciálás vizsgálata
 • Transzformációs észlelés vizsgálata
 • Lateralizáció vizsgálata
 • Nem beszélő, illetve megkésett beszédfejlődésű gyermek vizsgálata