Angol

A csoportos angol oktatás keretein belül igényekhez szabottan számos lehetőség áll a kedves jelentkezők rendelkezésére.

Céltól függően lehet szó korrepetálásról, melynek során az iskolai oktatás erősítése, érthetőbbé tétele, magyarázata, illetve feladatok gyakorlása a cél. Emellett dolgozatokra való felkészülés, házi feladatokban történő segítségnyújtás is lehetséges.

Amennyiben vizsgára, akár nyelvvizsgára való készülés a cél (alap-, közép- és felsőfok), saját tematika alapján szóbelire és írásbelire is lehet készülni, igényekre szabottan, hiányosságokat pótlóan.

Ha csupán beszédfejlesztésre van szükség, erre is van lehetőség, illetve ha pont a nyelvtannal van probléma, ott is tudunk segíteni.

Iskola előkészítés során játékos angol nyelvtanulásban részesülnek a gyerekek, alap kifejezéseket, szavakat tanulnak, játékokkal egybevegyítve.

Az órák megbeszélés alapján lehetnek 45 vagy 90 percesek. Öt-hat fős csoportok indulnak.

A nyelvtani struktúrák oktatása minden szinten saját tematika és tananyag alapján történik, szóbelihez könyvet is használunk, de ennek megvétele nem kötelező.