Képes vagy rá! fejlesztőprogram

Az akusztikus észlelés fejlesztése című kiadvány a kötelező irodalmak közé került a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakirányú továbbképzési szakán, a beszédfejlesztés a gyakorlatban tantárgyhoz kapcsolódóan.
A kiadvány a Képes vagy rá! fejlesztőprogram-sorozat első része, azokat a részképességeket kívánja bemutatni, melyeknek együttes játékos gyakorlása fejleszti az olvasást, írást, számolást megalapozó funkciókat, amelyek az iskolára való hatékony felkészítést és beilleszkedést segítik. A mű tartalmaz elméleti anyagot, de elsősorban gyakorlati segítséget szeretne nyújtani mind a szülőknek, mind a pedagógusoknak.

A Képes vagy rá! fejlesztő program következő kiadványa A vizuális észlelés fejlesztése. 

Vélemény Petőné Honvári Jolán könyveiről

„Az akusztikus észlelés fejlesztése” és „A vizuális észlelés fejlesztés” című könyveket már kézbe venni is öröm, olyan szép színes, hogy vonzza a tekintetet, esztétikai élményt nyújt és kellemesen sima a tapintása. Aktivizálja a látást, hallást, tapintást. 

Minden nagycsoportos óvodás megérdemel 1-1 példányt a könyvekből, mert vizuális élményt nyújt, a szép színes rajzok ráirányítják a figyelmet a feladatokra, felkeltik a gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát és motiválttá teszik őket a feladatvégzésre. A rendkívül változatos, érdekes feladatok közös játékos tanulásra, az instrukciók pedig pozitív megerősítésre ösztönöznek, mely a sikerélmény biztos kulcsa. Így szülőnek, pedagógusnak, gyermeknek egyaránt élményekkel teli és eredményes lesz a közös feladatvégzés és az együttöltött idő.

Nagyon örülünk, hogy Pedagógiai Szakszolgálatunk rátalált ezekre a könyvekre, mert tudományos kutatásokra alapozott fejlesztőprogramra leltünk, amelyeket jó szívvel ajánlunk a szülőknek is. Komplex fejlesztést tud vele végezni pedagógus és szülő egyaránt, úgy, hogy a gyermek közben a mesék világában kalandozik és észre sem veszi, hogy elröpül az idő a tartós figyelmi állapotban, miközben rengeteget tanul és szívja magába az új ismereteket. A változatos, gyönyörködtető feladatok több érzékszervet bekapcsolnak, így könnyebben integrálódnak a tapasztalatok, miközben sok-sok idegi kapcsolat és hálózat lép működésbe, ezáltal serken a gyerekek agyi működése, fejlődnek az észlelési funkciók. (A sikeres iskolakezdéshez elengedhetetlen észlelési funkciókat fejleszt, mely az eredményes írás és olvasás tanuláshoz nagyon fontos.)

Intézményünk diagnosztikai és terápiás tapasztalata alapján a gyógypedagógusok, pszichológusok és fejlesztő pedagógusok véleménye, hogy a gyermekek többségénél szükség van az akusztikus és a vizuális észlelés fejlesztésére. Pétervására Járás minden óvodájában elvégezzük az ötéves korú gyermekek állapotmegismerő vizsgálatát a tanulási zavar, veszély megelőzése céljából. Erre épülő terápiás fejlesztő munkánk eredményességét segítik ezek a rendkívül hasznos módszertani kiadványok.

 

Nagyné Kovács Krisztina

tagintézmény – igazgató

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pétervásárai Tagintézménye

Pétervására, Kossuth Lajos út 1.

Tel.: 06-30-783-8184

 Hálásan köszönjük ezt a szakszerű, kedves véleményt a kiadványokról.

A könyvek ezen a weboldalon érhetők el:

https://konyvbagoly.hu/tankonyv/117257-az-akusztikus-eszleles-fejlesztese-9789631647570.html?search_query=petone&results=3

https://konyvbagoly.hu/tankonyv/119276-a-vizualis-eszleles-fejlesztese-9789631647860.html?search_query=petone&results=3