Szövegfeldolgozás és olvasás kicsit másképp

Rengeteg olvasásgyakorlási módot ismerünk. Most egyről szeretnék írni, ami nem más, mint a hibajelölő olvasás. Sokan ismeritek a menetét. Egy gyerek olvas, az osztály figyel és koppint vagy tapsol stb., ha az olvasó hibázik. Ezt a fajta gyakorlási metodikát ilyen formában nem tartom szerencsésnek. Kevés az a gyerek, aki érdekeltebbé válna az ilyen olvasástól. Legalábbis azok a gyerekek biztosan nem, akiknek valamilyen  nehézsége van és szeretnénk őket inspirálni az olvasásra. Épp ellenkező hatást érünk el vele. Szorongani fognak, frusztráltak lesznek egy ilyen helyzetben és elmegy a kedvük az olvasástól és tanulástól. Többet veszítünk vele, mint amit nyerni szeretnénk. Miután a pozitív pedagógia és nevelés híve vagyok és azt is tudom nem vagyok ezzel egyedül, arra törekszem, hogy a gyerekek a tanulást élményként éljék meg pozitív érzelmi és értelmi állapotba kerüljenek és maradjanak is abban. A lehetőségeimhez mérten minden órán jussanak sikerélményhez és amennyire lehetséges kudarcmentes iskolai tapasztalatokhoz.

Ne használjuk a hibajelölő olvasást?

Mi is a célja a hibajelölő olvasásnak, a gyerekek aktivitásának és figyelmének a fejlesztése. Használjuk ezt az olvasásgyakorlási módot, de fordítsuk meg. Olvassunk mi felnőttek fel egy szövegrészt és a gyerekek azt figyeljék mi hol hibázunk és koppintsanak vagy húzzák alá azt a szót, amikor nem azt olvassuk, ami le van írva a szövegben. Először rövid szövegrészen próbáljuk ki. Előre jelöljük be magunknak melyik az a szó, amit hibásan fogunk olvasni. Nagyon jó, ha pl. rokon értelmű szót használunk. A gyerkőcök árgus szemekkel fogják figyelni, hol lehet koppintani és aláhúzni az adott kifejezést. Sokkal több hozadéka van, mivel fejlesztjük a vizuális és auditív figyelmet, tájékozódást a szövegben és a szókincsüket is.

Pl. A gazda és a házőrző róka

(magyar népmese)

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű  (buta) gazda. Egész életében tett vett, dolgozott  (munkálkodott) keményen, mégsem jutott ötről a hatra.

Történt egyszer, hogy észrevette (meglátta), fogynak a tyúkok a tyúkudvarból. Hiába próbálta nyakon csípni (elkapni) a tolvajt, sehogy sem sikerült. Gondolta, keres magának egy őrzőt, aki megvédi a baromfikat (háziszárnyasokat) a titokzatos tolvajtól.

Először egy rövid bekezdésen vezessük be, utána már hosszabb szakaszokat használhatunk. Miután azt is szeretnénk, hogy a gyerekek olvasás technikája fejlődjön, válasszunk más olvasásgyakorlási módot a folytatáshoz.

Az olvasástechnika és a tartalom összehangolása

Előfordulhat, hogy a figyelem jobban a technikára – s nem a tartalomra – irányul. Az olvasás közbeni jelzések megzavarhatják az olvasót, kizökkenthetik a lendületből. Ennek a kiküszöbölésére érdemes a történet fő részeinél megállni és egyszerű sematikus rajzot készíttetni a gyerekekkel. Ez szintén több szempontból előnyös. Gyakorlatilag előkészítjük vele a tanulás tanítását, a vázlatírást a lényeglátást. Amit fejlesztünk vele: auditív figyelem, koncentráló képesség, kreativitás, finommotorika, emlékezet. Jelezzük a gyerekeknek, hogy nem tökéletes rajzot várunk tőlük, hanem mit tartanak fontosnak abból a részből, amit eddig elolvastak.  Ha négy részből áll a mese jelezzük, hogy négy rajzot tudnak majd készíteni az adott történethez. Érdemes a dramatizálás módszerét is bevinni az egyes részeknél, a szöveg jobb megértése érdekében.  A mesék, szövegek befogadásának módbeli változatossága a mese/szöveg nyújtotta élmény gazdagságát teremti meg, mind amellett, hogy az emlékezeti megtartást is segíti. A változatos alkalmazás során képet kaphatunk arról, hogy melyik gyermek mely modalitást preferálja jobban. Ez mutatja azt, hogy az iskolai tanulás során melyik tanulási stílusra lesz fogékonysága, illetve mely módok esetében lesz kevésbé hatékony a szövegértése. A gyermek is képet kap saját magáról, hogy milyen módon tudja a legjobban magáévá tenni a szöveget és a többi tantárgynál is alkalmazni tudja majd a tanulás folyamán.

Apróhirdetések az osztályban

Bizonyára sokan használjátok már és érzékelitek, mennyire szeretik a gyerekek a fantáziájukat használni egy-egy kihívást jelentő feladatnál. Erre nagyon jó példa az apróhirdetések használata. Lehet ismétléshez használni vagy egy témakör lezárásakor végül is bármikor színesítheti az órák menetét. Mint mindennél itt is fontos először a mintaadás, hogy mi készítsünk először apróhirdetéseket és utána a gyerekek nagyon szívesen gyártanak szereplőkhöz, történetekhez, írókhoz köthető hirdetéseket. Megosztok veletek néhányat, remélem hasznát veszitek, amikor a mesékkel ismerkedtek. Amit fejlesztünk vele: írásbeli szövegalkotás, memória, szintézis, kreativitás

  1. Keresek egy kőművest, aki finom süteményből megépítené házamat! Megépült házamban kiadó egy fiú, és egy lány részére kényelmes kalitka. „Fincsi ház az erdőközepén” jeligére várom jelentkezésüket!
  1. Segítsetek, kérlek! Olyan pulóvert keresek, amibe belefér az összes fejem. Anyaga tűzálló legyen. „Mese” jeligére várom a jelentkezéseket!
  1. Szeretnénk házunkat, bútorainkat nagyobbra cserélni, mert váratlan vendégünk érkezett. Ágyunkba belefekszik, tányérkánkból eszik. A látogatónk nagyon kedves, ezért szeretnénk neki kényelmes otthont nyújtani. „Lámpás” jeligére várjuk jelentkezésüket!
  1. Keresek egy jó szabót, aki ügyesen tud négylábú, szőrös alkatomra ruhát szabni nagymama stílusban. Vadászok kíméljenek! „Piroska” jeligére várom a jelentkezéseket.
  1. Befogadó családot keresek. Családom elüldözött testi rendellenességem miatt. Sajnos én csak egy fejjel születtem a hét helyett. Szép nem vagyok, de nagyon kedves, barátságos és erős. Segítenék a ház, palota körüli munkában. Gyerekmegőrzést is vállalok. „Lepkék” jeligére várom a befogadó családok jelentkezését.
  1. Szőrös, éles fogú, négylábú állatok leforrázására keresek alkalmas fazekat. „Magas fa” jeligére várom a jelentkezők válaszát.
  1. Házassági hirdetés: Olyan daliás herceg jelentkezését várom, aki nem sokára rám törő 100 éves álmomból csókjával fel tud ébreszteni. „Rózsa” jeligére várom jelentkezését.
  1. Keresem azt a gyönyörűséges leányt, akinek sajnos csak egy darab cipellője maradt hátra egy áttáncolt éjszaka után. Amikor éjfélt ütött az óra úgy eltűnt a bálból, hogy azóta is hiába keresem. „Hamu” jeligére várom a cipellő tulajdonosát.
  1. Ablakaimat szeretném hang szigeteltetni. Egy mindent (tüzet, mély kutat) túlélő szárnyas megzavarja nyugalmas napjaimat folyamatos kukorékolásával. Egy jó szabóra is szükségem lenne, aki darazsak elleni védőruhát tudna nekem készíteni hátsó testrészem megóvása céljából. Minél hamarabb várom jelentkezésüket „krajcár” jeligére.

Derűs órákat kívánok nektek, sok-sok örömmel, szeretettel fűszerezve!