Az olvasástanulás folyamatának szakaszai és az olvasást megalapozó képességek

A Lakihegy Rádióban arról beszélgettünk Petykó Ágnessel, melyek azok a részképességek, amelyek a hatékony olvasástanuláshoz szükségesek. Játékos formában ezeket a képességeket akár otthon is fejleszthetjük. A teljes hanganyagot és néhány gyakorlatot osztok meg, fogadjátok szeretettel és próbáljátok ki. A következő téma a beszédészlelés és –megértés október 16-án, 8 óra 30 perckor lesz hallható.  A műsor online is hallgatható http://lakihegyradio.hu/  oldalon. Kapcsolódj be és ki! 🙂 

Betűtanulás (hangoztatás)

 • Betűk felismerése, beazonosítása (A; a; A; a) – Gestalt-funkció
 • Betűk megkülönböztetésének képessége (b; p; d) – Vizuális differenciálás
 • Hangok megkülönböztetésének képessége (b-p; d-t) – Akusztikus differenciálás
 • Betűk hangoztatása – Társításos tanulás (intermodális integráció)

Játékok gyakorlásra: http://www.kepesvagyrafejlesztohaz.hu/kepes-vagy-ra-blog/az-olvasastanulas-folyamatanak-szakaszai-es-az-olvasast-megalapozo-kepessegek-betutanulas.html#.W7U1Y3szbIV

Szóalkotás (összeolvasás)

 • Balról jobbra haladás – iránydominancia
 • Szavak betűkre, szótagokra bontása – vizuális analízis
 • Betűk gyors felismerése, hangoztatása – STM (munkamemória) és figyelem
 • Hangoztatás, szótagolás egyenletes tempója – ritmus
 • Hangoztatott betűk, szótagok szavakká formálása – akusztikus szintézis
 • A kiolvasott szó képzetének megjelenése – szókincs

Játékok gyakorlásra: http://www.kepesvagyrafejlesztohaz.hu/kepes-vagy-ra-blog/az-olvasastanulas-folyamatanak-szakaszai-es-az-olvasast-megalapozo-kepessegek-ii.html#.W7U123szbIU

Szövegértés

 • Az olvasott szavak egy cselekményt jelenítenek meg – lényegkiemelés; oksági és időrendi viszonyok megragadása; belső képzetáramlás
 • A szavak, szószerkezetek meghatározott szabályok szerint szerveződnek (szintaktika és grammatika), ez teszi lehetővé a szöveg tartalmának elővételezését – grammatizmus
 • Ha kellő olvasási gyakorlattal rendelkezik a gyermek, akkor egyre inkább felváltja az analizáló-szintetizáló rendszer működését a szóforma-felismerő rendszer – vizuális memória (szóképek belső lexikonja)

Derűs napot, vidám tanulást nektek!