Az olvasástanulás folyamatának szakaszai és az olvasást megalapozó képességek II.

 

Szóalkotás (összeolvasás)

 

 • Balról jobbra haladás – iránydominancia

Az olvasás és írás balról jobbra történik a magyar nyelvben. A legtöbb gyermeknél 6-7 éves kora között egyértelműen kialakul a domináns oldal. Azoknál a gyerekeknek, akiknél nem alakult ki a lateralitás (oldaliság vagyis, hogy a jobb, vagy a bal oldali kezét, lábát, szemét, fülét, használja-e elsődlegesen a gyermek) nehezített az olvasás- és írástanulás.  Fontos a biztos oldaliság kialakítása ez az alapja többek között az irányok helyes felismerésének is. A dominanciákhoz, csak nagy körültekintéssel szabad hozzányúlni, mert az átállítással kárt okozhatunk.

 

Játékok gyakorlásra:

 1. Térirányok felimerése: keressük meg a szívünket, figyeljük meg, hogyan dobog. A szívünk bal oldalon van. A bal csuklóra kössünk egy piros masnit. A másik oldal a jobb oldalunk, erre a csuklóra lehet kék karkötőt helyezni. Ezeket a jelzéseket viseljék a gyerekek addig, amíg biztonsággal fel nem ismerik az irányokat. A pad illetve a tábla bal oldalára ragasszunk piros szívecskét. Ez sokat segít az irányok helyes felimerésében. Mi van tőled balra? Mi van a jobb oldaladon? Lépj jobbra kettőt. Tedd jobbra a ceruzádat stb.
 2. Térirányok felismerése saját testen: először mindig az azonos oldalt gyakoroljuk. Integess a jobb kezeddel. Fogd meg a jobb kezeddel a jobb füledet. Takard el a jobb kezeddel a jobb szemedet, füledet, fogd meg a jobb térdedet. Ha az oldal rögzült, a másik oldalt gyakoroljuk az előbbi módon.
 3. Ha már mindkét oldal biztosan megy, átléphetünk a test felező vonalán. Fogd meg a jobb kezeddel a bal füledet. Érintsd meg a jobb kezeddel a bal válladat, bal kezeddel a jobb bokádat stb.
 4. Nagyon sok olyan dalocska, mondóka áll rendelkezésünkre, amivel színesíthetjük az irányok rögzülését.

Pl: Itt a szemem, itt a szám, ez meg itt az orrocskám.

Jobbra balra két karom, mozgatom, ha akarom.

Két lábamon felállok, jó kedvemben ugrálok!

 1. Térirányok felismerése síkban: balra és jobbra forduló formák közül válasszák ki melyik néz balra. Karikázza be pirossal. Írólapra rajzoljanak középre egy házat bal oldalra napocskát, jobb oldalra fát. Készítsünk egy táblázatot, a bal felső sarkából kiindulva mondjuk az irányokat. Pl. balra egy, le egy, jobbra kettő stb. A jobb alsó sarokba helyezzünk el egy kedves mesefigurát, akihez eljuthatnak a helyes megoldással.
 
 

 

 • Szavak betűkre, szótagokra bontása – vizuális analízis

Először szótagokra bontsuk a szavakat, a betűkre bontás nehezebb a gyerekeknek.  A szótagolás automatikus gyakorlatilag velünk született, a betűkre/hangokra bontás képességét egy hosszú folyamat előzi meg. Első osztályban a betűkre/hangokra való bontás sok csemetének okoz problémát. Jó, ha a gyerek tevékenység közben végzi ezeket a feladatokat. Cselekvésbe ágyazva jobban bevésődik az idegrendszerbe az új információ. Minél több módon gyakoroltassuk a gyerekekkel, mert a gyerekek monotónia tűrése kicsi. A részképességzavaros gyerekekre jellemző a rigid gondolkodás, a gondolkodás merevsége ezért a több gyakorlást sokoldalúan kell megvalósítanunk, és apró lépésekben tovább lépni a következő lépcsőfokra.

 • Betűk gyors felismerése, hangoztatása – STM (munkamemória) és figyelem

A munkamemória  rövidtávú emlékezet, amely az információt rövid ideig megőrzi, hogy az egyén azzal tevékenykedhessen, manipulációkat teljesíthessen. Figyelemfejlesztő feladatok>>

http://www.kepesvagyrafejlesztohaz.hu/kepes-vagy-ra-blog/figyelem-figyelem.html#.WSHl7-uLTIU

Játékok gyakorlásra:

 1. Tárgyak, nevek, sorozatok visszamondása
 2. Tegyünk 6-8 képet a gyerekek elé, amit 40 mp-ig nézhetnek, majd takarjuk le. Sorolják fel mire emlékeznek.
 3. Mutassunk be 5-6 egyszerű mozgásformát, amit majd a gyerekek megismételnek. Figyeljék meg mit mutatunk és ugyanabba a sorrendben ismételjék meg.
 4. Építsünk legóból egyszerű formát. Figyeljék meg a gyerekek, majd emlékezetből építsék meg. Ezt lehet rajzokkal is játszani.
 5. Betűkből memória játék. 4X5-ös táblázatba 10 pár betű 20 db számozott lapra írjuk rá a betűket. Figyeljék meg a gyerekek először kb. 30 mp-ig melyik betű hol helyezkedik el, utána fordítsuk meg a 20 db lapot. Találják meg a párokat. Kisebbekkel is lehet játszani, akkor a betűk helyett formákat, képeket tegyünk föl. Lehet kis és nagybetűs párokat is készíteni.
 • Hangoztatás, szótagolás egyenletes tempója – ritmus

A hangoztatásnak, szótagolásnak nagy szerepe van az olvasás- és írástanulásban.

Játékok gyakorlásra:

 1. A szóritmus bevezetése egy és két szótagos szavak tapsolásával.
 2. Tapsolják le a gyerekek egymás neveit.
 3. Hosszú-rövid közötti különbség megfigyelése. Pl. Ha hosszan fújjuk a sípot egy helyben szaladnak a gyerekek, ha röviden ugranak egyet.
 4. Ha rövid magánhangzó van a szótagban koppintunk egyet, ha hosszú húzunk egy vonalat. Két szótagú egyszerű szavakon vezessük be. Ez a helyesírást is nagyon megsegíti.
 5. Hosszú- rövid szótagok kirakása koronggal és pálcikákkal. Rövid, amiben rövid magánhangzó van hosszú, amiben hosszú magánhangzó van.
 • Hangoztatott betűk, szótagok szavakká formálása – akusztikus szintézis

A hallott hangokból, szótagokból szavakat állítanak össze.

Játékok gyakorlásra:

 1. Válasszunk egy szótagot, a gyerekeknek szavakká kell kiegészíteni. pl. ma- ma, ma-kacs, ma-tek, ma-gyar stb.
 2. Robotnyelv. Már óvodásokkal is játszható. Találjunk ki egy történetet, hogy robottá tudunk változni, ha megnyomják a jobb vállunkon a gombot. Kérjük meg a gyerekeket kapcsolják be a robotot. Mondjunk rövid utasításokat szótagolva, a gyerekek végezzék el a feladatokat. Pl. E-meld fel a jobb ke-ze-det. Fogd meg a bo-ká-dat. stb.
 3. Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy nekik is van ilyen robotjuk, be is tudják kapcsolni a jobb vállukon. Most ők mondjanak egyszerű szavakat robotnyelven. Segítségnek rakhatunk ki képeket, aminek elmondják ilyen formában a nevét.
 4. Hangrobi ugyanaz, mint a robotnyelv, de itt már hangokból kell szót alkotni a gyerekeknek.

Nagy segítség, ha a képet is társítunk ezekhez a feladatokhoz.

 • A kiolvasott szó képzetének megjelenése – szókincs

Ez már az a szóértés, amikor megérti a gyerek mit is jelent az adott szó, amit elolvasott. A gyerekek szókincsét és szóértését, folyamatosan szükséges fejleszteni ez a szövegértés első szintje.

Optimális esetben a gyerek már kiskorától kezdve nagyon sok mesét hallott anyucitól, apucitól, nagyiéktól ez a legjobb szókincsfejlesztés és persze sokat játszottak és beszélgettek otthon. Ha ez valamilyen oknál fogva nem történt meg, a gyerkőc beszédértése, beszédészlelése, szókincse, szövegértése nem az életkorának megfelelően fejlődhet.   

Aki minden nap hall mesét, annak az iskolába lépéskor a nyelvi fejlettsége másfél évvel előzheti meg azt, aki csak rendszertelenül hall – vagy pláne csak néz! – mesét. Márpedig a nyelvi fejlettség a gondolkodás alapja.- mondja Vekerdi Tamás.

Játékok gyakorlásra:

http://www.kepesvagyrafejlesztohaz.hu/kepes-vagy-ra-blog/jatekos-feladatok-szokincs-mondat-es-szovegertes-fejlesztesehez.html#.WSHkquuLTIU

 

Derűs tanulást, vidám perceket kívánok nektek!