Térészlelés fejlődése, fejlesztése

A testséma kialakítása, fejlesztése cikkben már említésre került, milyen fontos a kialakult testséma a térészlelés fejlődésében. A térirányokat mindig a gyermek saját testéből kiindulva tudjuk kialakítani, gyakorolni. Később visszük át térbe és ezután síkba. Mi is a térészlelés, hogyan fejleszthető?

 A térészlelésnek négy fő területe van a térirányok (relációs szavak); a kognitív térkép (tájékozódás); pozíció meghatározása; mentális leképezés (tükrözés, forgatás).

Térirányok (relációs szavak):

 • Elől, hátul, lent, fent, között, mellett, mögött, valamint ezek ragozott alakjai, pl. elölről, előre, előtte, stb.
 • Irányhármasság, pl. a cica a szék alá megy – a szék alatt van – a szék alól jön. Helyváltoztató mozgást kifejező igéknél van lehetőség e relációk fejlesztésére. (Grammatizmust is jól fejleszti!)
 • Jobb-bal irányok megkülönböztetése:
 1. Találjunk egy megbízható mozdulatot, amihez köthetjük az egyik irányt. Pl. mindig jobb kézzel fogunk kezet.
 2. Társítás: mindig a mozdulatot kérjük először, aztán társítjuk az iránnyal. (Napjában többször!) Melyik kézzel fogunk kezet?
 3. Fordított társítás: az irányt mondjuk, s várjuk, hogy előhívja a mozdulatot hozzá.
 4. A másik irányra való rákérdezés, de felhívjuk a figyelmet, hogy most nem a megszokott irányra kérdezünk.
 5. Ha a gyermek jól elkülöníti a jobb-bal irányt a testén, akkor ezt az ismeretet átvisszük a térbe (mi van tőled jobbra- balra), majd a síkba (lapon, könyvben melyik halacska úszik jobbra? stb.).
 6. A szemben álló gyermek jobb-bal kezének megkülönböztetése.

Először mindig csak az egyik irányt gyakoroljuk játékosan pl. csak a jobb kéz, szem, fül, láb, térd stb. (Fogd meg a jobb kezeddel a jobb térdedet.)  Ha ez már jól megy, áttérhetünk a bal irányra. Ugyanúgy, ahogy a jobb iránynál. Pl. baloldalon dobog a szívünk. Bal kézre piros szalagot köthetünk. Baloldalra a padra, lapra piros szívecskét ragasztunk rajzolunk.

Akkor lépjük át a testközépvonalát, (pl. fogd meg a jobb kezeddel a bal füledet) amikor a jobb-bal irányt már jól el tudja különíteni a gyermek!                           

Kognitív térkép (tájékozódás):

 • Térben való tájékozódás pl. visszatalál-e a gyermek a babzsákjához a „mókusok ki a házból” játék esetében, vagy tud-e tájékozódni életkörnyezetében
 • Térben csukott szemmel mennyire tud tájékozódni a teremben.
 • Síkban való tájékozódás, pl. mindig ugyanoda rajzolja-e a jelét, mindig a baloldalon kezdi nézni a könyvet, vagy a labirintus, bolhajáték is idetartozik.
 • Iránydominancia kialakult-e a síkban, ha megszámol mennyiséget. Betűt, formát keres a szövegben, sorban, vagy vonalat húz, stb. akkor balról jobbra halad-e?  

Pozíció meghatározása:

 • Utasítás szerint halad egy négyzetrácsos mezőn, pl. kettőt jobbra, egyet hátra, stb.
 • Koordináta-rendszer, pl. mátrixjátékok, két tengelypont találkozási pontját kell megtalálni.
 • Térképen való eligazodás, pl. elrejtettünk valamit a teremben, erről térképet készítettünk, megtalálja-e a gyermek.

Mentális leképezés (tükrözés, forgatás):

 • Egyszerű leképezés: Ugyanazt a mintát rakja ki, pl. kockákból több torony. A fokozatosságot a minták nehézségei jelentik.
 • Tengelyes tükrözés (szimmetria): Ismerje fel vagy alkossa meg a minta tükörképét.
 • Forgatás: A több kockából épített mintát felismeri-e, ha más szögből látja

Letölthető játék:

Pozíció meghatározása_játékok

Sikeres, vidám hetet kívánok mindenkinek!