Iskolaérettség, iskolaválasztás – közeledik a döntés ideje

A Lakihegy Rádió vendégeként a tankötelezettségről, iskolaérettségről, iskolaválasztásról beszélgettünk.  Fontos, hogy a gyermek iskolaéretten kezdje az első osztályt.

 

Mi a teendő bizonytalanságok esetén?

Abban az esetben, ha a szülő és az óvodapedagógus véleménye különbözik az iskolakezdéssel kapcsolatban, a szülő is kérheti a gyermek vizsgálatát. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: 45. § (2) bekezdés c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

Ha a szakértői véleményben megfogalmazódig, miért nem javasolják még az iskolakezdést, az is kiderül milyen területen szükséges még fejlődni a gyermeknek. Segítség kérhető többek között fejlesztőpedagógustól, pszichológustól, gyógypedagógustól, logopédustól. Ha még nem érett az iskolába lépéshez a gyermek, nem tud megfelelően teljesíteni az iskolában!

Nagyon fontos, az értelmi képesség mellett a megfelelő testi, pszichés és szociális érettség is. Milyen a kudarctűrő képessége, tud-e alkalmazkodni új helyzetekhez, kialakult-e a szabálytudata.  Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. Képes kapcsolatot teremteni és fenntartani a kortársaival, felnőttekkel.

Ha már kezdetben kudarcai vannak, a rossz élmények kihathatnak egész tanulmányára. A tanulási problémák során megjelenhetnek másodlagos tünetként magatartás problémák (agresszió, szorongás, bohóckodás, befelé fordulás stb).

Át kell tehát jól gondolni, megfelelően érett-e a gyermek az iskolára. Érdemes inkább biztosra menni ezen a téren. Szükség esetén akár fejlesztésre is szükség lehet. Egy komplex szűrővizsgálat képet ad a gyermek fejlettségéről és a vizsgálat tükrében a döntés meghozatala is könnyebbé válik. Az időben megkezdett szakszerű fejlesztéssel behozhatók, megszüntethetők vagy csökkenthetők hátrányok.

Az iskolaérettség kritériumai bővebben itt találhatók: http://www.kepesvagyrafejlesztohaz.hu/iskolaerettseg-kriteriumai

 

 Élményekben gazdag munkát, derűs napokat kívánok!