Képes Vagy Rá iskola-előkészítő program coaching szemlélettel: Magyarországon elsőként

Magyarországon elsőként 2018 szeptemberében indítottam el a coaching szemléletű Képes Vagy Rá iskola-előkészítő programot, amely a pozitív pszichológia, pozitív pedagógia és fejlesztő pedagógia módszereit ötvözi sok éves pedagógiai gyakorlattal és innovatív látásmóddal. A program üzenete: minden gyermek képes tanulni és minden gyermek képes értelmi és érzelmi képességeinek optimális kibontakoztatására.

 

A pozitív pedagógiai gyakorlat akkor igazán hatékony, ha egyesíti magában a kognitív megközelítést a kompetenciafejlesztési módszerekkel. A pozitív pedagógiai gyakorlatban a pozitív kompetenciákat, személyiségjegyeket és önismeretet célozzák, és nem a problémákkal, hibákkal foglalkoznak (Hamvai és Pikó, 2008). A pozitív pszichológia képviselői szerint a tudás gyökerei nem keserűek, hanem édesek, különösen akkor, ha az iskola képes flow élményhez juttatni a tanulókat (Csíkszentmihályi,2001). Achor kutatásaiban bizonyította, hogy az agy pozitív állapotban 31%-kal termékenyebb, mint negatív vagy stresszes állapotban. A coaching technikák alkalmazásával speciális irányított kérdések segítségével a gyermek felismeri saját erőforrásait, rátalál a megoldásokra.

A Képes vagy rá fejlesztőprogram hat területre terjed ki, amelyek egymásba fonódása, együttes gyakorlása fejleszti azokat a kognitív, emocionális, szociális képességeket, amelyek az iskolára való hatékony felkészítést és beilleszkedést segítik. Ezek a területek a következők: akusztikus észlelés, vizuális észlelés, testséma, tér és időészlelés, érzelmi képesség, kommunikációs képesség. A program alkalmas a már iskolás gyerekek fejlesztésére is. A program célja: olyan holisztikus szemléletet átadása, aminek segítségével cselekvő, gondolkodó, helyes megküzdési stratégiákat megismerő, kellő önismerettel rendelkező gyermekek nevelkednek. A program során alkalmazott főbb módszerek: pozitív pszichológiai és pedagógiai szemlélet, coaching technikák, Meixner módszer, GMP. A program célcsoportja: óvodások, alsó tagozatos gyerekek.

Az idei évben nyolc óvodás vett részt az első coaching szemléletű Képes Vagy Rá iskola-előkészítő projektben. Sok játékkal, mesével, beszélgetéssel kerültünk egyre közelebb egymáshoz, heti 2x 45 percben. Közben észrevétlenül fejlődtek a gyermekek azon képességei, melyek elősegítik az életben történő mindennapi boldogulásukat és az iskolára való hatékony felkészülést. A gyermekek egyre nyitottabbá váltak, igazi csapattá kovácsolódtunk ez idő alatt. Volt varázsszőnyeg, mesére hívó furulyaszó, aranyfonal, kísérlet, varázstea, sok-sok saját ötleten alapuló játék. A program sajátossága még, hogy a Műszaki Könyvkiadó gondozásában megjelenő Képes Vagy Rá program Az akusztikus észlelés fejlesztése és a Környezetismeret I. kiadvány is segítségünkre szolgált az egyes foglalkozásoknál.

A gyermekek nagy örömmel használták, ami hatalmas elismerés számomra. A legnagyobb megtiszteltetés, amikor a gyerekek nem szeretnék, hogy vége legyen az egy éves programnak és alig várják az újabb találkozást, ígéretet téve, hogy “nyáron keresni fogunk Joli néni”. Imádom látni, megtapasztalni a gyermeki lélek kibontakozását, értelmi, érzelmi, szociális képességeik nyiladozását. Boldog vagyok, hogy részese lehetek ezeknek a pillanatoknak és hálás, hogy bizalmat kapok a szülőktől és legnagyobb kincsük kísérőjévé válhatok.

Hálás vagyok és óriási köszönet azoknak a szülőknek, akik levélben megfogalmazták milyen fejlődést tapasztaltak gyermekükön a Képes Vagy Rá coaching szemléletű iskola-előkészítő program során. Szeretném ezeket a sorokat megosztani veletek, beszéljenek ezek a megtapasztalások helyettem.

„Viktória kislányom decemberben csatlakozott be Joli néni iskola előkészítő csoportjába. Azután kezdtem keresni a különböző fejlesztési lehetőségeket, miután az óvó nénik elkészítették az iskola érettségi tesztlapot, s hiába voltak kislányom képességei nagyon jók, sajnos rá is jellemző, ami nagyon sok vele egykorú gyermekre, hogy bizony, ami nem érdekli, azzal nem is szeret foglalkozni, ha valami érdekesebb kerül a látókörébe, akkor az rögtön el is vonja a figyelmét és hát bizony elég izgága is. Ami persze alapvetően az ő korában természetes valamilyen szinten, de az iskolába ebből hátránya lehet, hisz emiatt feladat megoldását sokszor a kapkodás jellemezte.Több ismerősöm ajánlotta, hogy mennyire hasznos, és milyen sokat segít a gyermekeknek Joli néni kurzusa, ezért is kerestem meg őt a problémánkkal. Ő nagyon segítő kész volt, s decembertől már be is csatlakozhattunk a kis csapatba. Hétről-hétre jártunk a kislányommal, aki minden egyes foglalkozásról lelkesen jött haza, és még haza sem értünk azt kérdezte mikor lesz a következő. Nagyon sok érdekes feladatot csináltak a foglalkozások alatt, melyekről minden foglalkozás után lelkesen mesélt otthon, és közben láttuk rajta foglalkozásról foglalkozásra, hogy mennyit fejlődött. Ez olyannyira látványos volt az Ő esetében, hogy a márciusi pedagógiai szakszolgálati vizsgálaton már 98,8%-os figyelem tesztet írt, így minden aggályunk és félelmünk elmúlt, azzal kapcsolatban, hogy engedjük-e őt iskolába, vagy még tartsuk egy évig. Joli néninél nem írni és olvasni tanult meg, hanem ennél sokkal többet! Meg tanult koncentrálni és figyelni, fejlődött az Én ismerete és a magabiztossága, minden olyan képessége, ami elengedhetetlen a sikeres iskolai évekhez, az élethez!”

 

    „Beni minden alkalommal nagyon jól erezte magát a fejlesztéseken, ő ezeket mind játékként élte meg. Hazaérve elmesélte miről szolt a mese, milyen feladatokat kellett megoldani és hogy milyen kísérlet volt. Ezeket mindig végre kellett hajtani otthon is, sőt a mámánál is. Foglalkozások haladtával a magabiztossága változott leginkább, illetve érdeklődőbb lett. Szeretett az órákon részt venni és Veletek lenni. Köszönünk mindent! Beni-szülők”

 

“A kisfiam Balázs iskola előkészítő foglalkozásokon vett részt 2018 őszétől, 6 évesen. Amellett, hogy a szerda délutánokat már előre várta és mindig élményekkel tele, feldobva jött ki az iskola előkészítőről, néhány hónap alatt is látványos fejlődést ért el. Sokkal magabiztosabb lett, bátrabban vágott bele új dolgokba, a kudarcoktól való félelme csökkent. Az óvónőktől is azt a visszajelzést kaptuk, hogy ezekben a hónapokban nyitottabb és határozottabb lett és jobban ki tudta magát fejezni. Könnyebben teremt új kapcsolatot ismeretlen gyerekekkel és olyan felnőttekkel is beszélgetésbe elegyedik (szomszédok, távoli rokonok) akikkel szemben korábban visszahúzódóan viselkedett.

Dr. Vincze Teodóra”

 

Lőrinc jó képességű gyerek, de már korán, 3 évesen felhívták a figyelmemet rá, hogy mozgásában és egyéb területeken elmaradást mutat, később diszlexiával és egyéb diszekkel nézhet szembe az iskolában. Mozgásfejlesztésbe kezdtünk, majd 5 évesen a konduktorunk felmérést készített vele, benne iskolaérettségi feladatokkal. Az eredmény itt is néhány területen elmaradást mutatott, és itt is arra lehetett következtetni, hogy esetleg diszlexia alakulhat ki nála.Így úgy döntöttem, hogy a mozgásfejlesztést kiegészítve beíratom őt egy iskola-előkészítő foglalkozásra is. Így találtunk Joli nénire.Lőrinc imádott a foglalkozásokra járni. Mindig nagyon lelkesen és boldogan érkezett haza.Kezdetben nem sok változást láttunk, de kezdett egyre kiegyensúlyozottabbá, magabiztosabbá válni. Korábban félt az iskolától, de most boldogan várja.Már korán érdeklődött a betűk iránt, így ismerte azokat, de összeolvasni nem tudta. A tanfolyam ideje alatt önállóan, minden segítség nélkül beindult az olvasása.A tanfolyam végén ismét elvégeztek nála egy iskolaérettségi vizsgálatot, és bár itt sem volt minden tökéletes, de sok aggasztó terület rendeződött nála. A konduktor szerint is jelentős fejlődést mutatott az elmúlt egy évben.”

 

„Ácsné Völgyi Mónika vagyok, és kisfiunk Ács Jocóka rendszeresen járt heti egy alkalommal Joli nénihez. Nagyon szerette, mindig várta a foglalkozásokat. Lelkesen mesélte mi minden történt, milyen kísérleteket, játékokat, feladatokat csináltak. Szerintünk gyermekünk ez idő alatt érdeklődőbb, fegyelmezettebb, „okosabb” lett. Ezúton is köszönünk mindent!”

 

Keresem a kincset, mely minden gyermekben ott van. Ha megtalálom az csodálatos érzés, csak idő kell, szeretet, türelem, mert a gyermek is rájön, hogy bizony neki is van kincse, ami nem más, mint ő maga. Sok kincset találtam már az évek folyamán. A kincskeresés fantasztikus dolog, mert az út közös fejlődéshez vezet. A gyermekek nagyon jó tanító mesterek, tanuljunk tőlük örülni, szeretni, a jelen pillanatban élni. Biztosítsuk számukra azokat a körülményeket, hogy minél tovább élhessék át ezeket a csodákat!