Félévi gyakorlás 1.osztály-Meixner módszerrel tanulóknak

Közeledik a félév, még van idő a felmérők előtti ismétlésre. Ezek a feladatok alkalmasak a Meixner módszerrel tanuló gyerekeknek gyakorlásra, hogy megtapasztalják a képes vagyok rá érzését! Érdemes minden gyerek munkájánál magunknak feljegyezni melyek azok a hangok/betűk amelyeket téveszt olvasásban, írásban erre alapozhatjuk a differenciálást és a fejlesztést. Nagyban segítjük vele az olvasás és írás tanulásának hatékony elsajátítását. 

Bí-zom ben-ned, meg tu-dod csi-nál-ni, ké-pes vagy rá!

 

  1. Ke-re-tezd be a hosz-szú han-go-kat je-lö-lő be-tű-ket!

 

á    ő    i    ó    e    ó    ú    ő    a    u    í    ó    i    o    e

 

  1. Ka-ri-kázd be pi-ros-sal a mor-gós han-go-kat je-lö-lő be-tű-ket!

 

d    t    z    m    s    d    k    h    v    f    t    p    c    m

 

3.Kösd ösz-sze a sza-va-kat a ké-pek-kel!

 

nád                                                                        mák

ci-pő                                                           ka-lap

ha-jó                                                    pad

vá-za                                                                                 fa-zék

e-per                                                                          ci-ca 

 

  1. Raj-zolj!

 

 

 

 

 

 

 

   hat                            két                       hét                        öt                      tíz

al-ma                          cu-mi                   kif-li                      fé-sű                ku-kac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       li-la                            kék                   zöld                          li-la                       zöld

    ken-dő                         lu-fi                   ve-tés                     lep-ke                    le-vél

 

5. Pó-told a hi-ány-zó be-tű-ket!

la-pá_,     te-v_,       lekvá_,            isko_a,       tele_on

 

  1. Raj-zolj!

  – az  asztal  mel-lé  széket,

 

– az  asz-tal-ra  tá-lat,  két  po-ha-rat,

 

– a  szék-re  pár-nát,

        

7.Húzd a-lá a vá-laszt!

 

a pa-don ci-ca ül.                hol ül a ci-ca?

 

a le-vé-len lep-ke van.       mi van a le-vé-len?

 

a ví-zen ha-jó van.             mi van a ví-zen?

 

a lá-dán ci-pő van.               hol van a ci-pő?

 

Gra-tu-lá-lok, meg-csi-nál-tad! 

 

Derűs, sikerekben gazdag tanulást kívánok! 

 

Fotók forrása: openclipart.org