Olvasástechnika fejlesztése társasjátékkal-Robotka olvasni tanul

A változatosság nemcsak gyönyörködtet, hanem új élményekkel gazdagítja az olvasástanulás folyamatát. Minél többféle módon, játékosan olvasunk a gyerekekkel annál közelebb hozzuk őket a olvasás szeretetéhez.  Az olvasási készségek és részkészségek, a szövegértés hierarchikus rendszert alkotnak.  Ha valamiért nem működik a hálózat, akkor bizonyára egy alacsonyabb szintű készségben keresendő a probléma. Nagyon fontos a szavak olvasása és megértése, ha ez nem működik a mondatokat és szöveget sem fogja érteni a gyerek. Ez a játékos feladat fejleszti: az olvasástechnikát, szókincset, szóértést, szóbeli mondatalkotást, tájékozódást, kooperációt, kreativitást, főfogalom alá rendelést.

Nagyobb gyerekeknél pl. szófajoknál is használható ez a játék, akár 4-5 fős csoportokban, de frontálisan, és otthon a családban is játszhatók.  Ez egy ötlet, amit mindenki a saját osztályára, gyermekére adaptálhat.

 

A társasjáték és a hozzátartozó leírás itt tölthető le:

Társas_Robotka

 

Kellemes szórakozást, derűs napokat nektek!