Térészlelés fejlődése, fejlesztése

A testséma kialakítása, fejlesztése cikkben már említésre került, milyen fontos a kialakult testséma a térészlelés fejlődésében. A térirányokat mindig a gyermek saját testéből kiindulva tudjuk kialakítani, gyakorolni. Később visszük át térbe és ezután síkba. Mi is a térészlelés, hogyan fejleszthető?

Elolvasom “Térészlelés fejlődése, fejlesztése”

Testséma kialakítása, fejlesztése

Fontos, hogy az iskolába lépő gyerek kialakult testsémával rendelkezzen. Mi is az a testséma? A három fő területe van a testtudat, a vizuális-poszturális testséma és a testkép. Mindháromnak fontos szerepe van a tájékozódásban a gyermek önismeretében, önértékelésében. Hiszen a testünkből kiindulva ismerjük meg pl. a térirányokat is, a testképünkből azt, milyennek látjuk magunkat és milyennek látnak minket mások.

Elolvasom “Testséma kialakítása, fejlesztése”

Differenciálásra feladatok-nyelvtan, helyesírás 3-4.osztály

Néhány kihívást jelentő feladat, amely alkalmas mennyiségi és minőségi differenciálásra is. Kooperatív vagy páros munkában egyaránt végezhető.  A nyelvtani és helyesírási ismereteken túl fejleszti a kooperációt, kreatív gondolkodást, szó és -mondatértést, analízist-szintézist, figyelmet.

Elolvasom “Differenciálásra feladatok-nyelvtan, helyesírás 3-4.osztály”