Petőné Honvári Jolán

Középiskolás éveim alatt döntöttem el, hogy olyan pályára szeretnék lépni, mely az emberi kapcsolatokról, segítésről, kreativitásról szól. Ahol nem megy minden simán, ahol küzdeni kell a szó nemes értelmében a sikerért, az eredményekért, a gyerekekért. Szeretem a kihívásokat, keresem a kincset, mely minden gyermekben ott van. Ha megtalálom az csodálatos érzés, csak idő kell, türelem, mert a gyermek is rájön, hogy bizony neki is van kincse, ami nem más, mint ő maga. Sok kincset találtam már az évek folyamán. A kincskeresés fantasztikus dolog, mert az út közös fejlődéshez vezet.
Hogyan lettem „kincskereső”?Óvodapedagógusként kezdtem pályámat, majd tanítóként, történelem tanárként tevékenykedtem. A minden napi munkám folyamán mindig csodálattal, kíváncsisággal fordultam a gyermekek, és a szakma felé. Az évek alatt, amit a pályán töltöttem mindig azt éreztem és érzem, hogy minél többet tanulok, annál több olyan ismeret van, amelyet még szükséges megszereznem, hogy a gyerekeknek mindig maximális segítséget tudjak nyújtani. Lenyűgöz a csemeték őszinte kíváncsisága, szeretete és szomorúvá tesz, ha olyan problémával találkozom, amire nem találok megoldást. Azért próbálok sokszor megoldhatatlannak tűnő helyzetekre is gyógyírt találni. Az évek múlásával a kihívás iránti igény mellett fontos szerepet kapott munkám folyamán az eltérő képességű gyermekek fejlesztésének, segítésének igénye, mert minden gyermeknek jár a képességeinek optimális kibontakoztatása. A Debreceni Egyetemen szereztem fejlesztőpedagógusi diplomát, ahol sok új ismeretre tettem szert. Hiszek a sorsszerűségben, mert e képzés során ismerkedtem egy olyan innovatív programmal, ami közel áll a szívemhez és hitvallásomhoz.
A pszichológia iránti érdeklődésem, elköteleződésem hosszú időkre vezethető vissza, hiszen megfelelő pszichológiai ismeretek szükségesek önmagunk, a gyermekek megismeréséhez és a teljes személyiségük neveléséhez/tanításához.Két fantasztikus gyermek anyukájaként, nőként, feleségként és pedagógusként én is átéltem azokat a nehézségeket és csodákat, amit ezekben a szerepeimben megélhettem, hogy hatékonyabbá váljak általuk és rájöjjek, KÉPES VAGYOK RÁ. Fontosnak tartom, hogy tapasztalataimat, tudásomat megosszam, hogy ezzel segítséget, támaszt, tudjak nyújtani a gyermekeknek, szülő- és nőtársaimnak, a KÉPES VAGY RÁ fejlesztőházban. Hiszem, hogy ebben a mondatban óriási erők lakoznak!

Végzettségeim:

Óvodapedagógus
Tanító
Ember-és társadalomismeret műveltségi terület
Fejlesztőpedagógus
Szakvizsgázott pedagógus
Közoktatási vezető
Utolsó éves mester szakos mentálhigiénés közösség- és kapcsolat építő szakember

Továbbképzések, tanfolyamok:

Meixner Ildikó által kidolgozott diszlexia prevenciós és reedukációs módszer
Hónapról-hónapra Meixner-módszerű 2. osztályos anyanyelv tankönyvcsalád alkalmazása
A szociális kompetencia fejlesztéségének lehetőségei az oktatási intézményekben-a nemzetközi hospice mozgalom szemlélete alapján (Carl Rogers Iskola által kidolgozott programok adaptálásának segítségével)
Önismereti személyiségfejlesztő továbbképzés
Tanórai differenciálás
Professzionális tanári kommunikáció
Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés
Interaktív eszközök használata a tanórákon
Mozgásterápia tanulási nehézségek oldására
Tanulási problémákkal küzdő tanulók fejlesztése a NILD Tanulási Terápia technikáival
AIT/FST terápia
GOH/GMP diagnosztika és terápia -Beszédpercepciós diagnosztika és terápia
Life és egészség coach
Tanulástechnika tréning

 

Publikációm:

http://folyoiratok.ofi.hu/szerzok/petone-honvari-jolan

Könyveim: